Voetreflex vermindert operatieve angst

Op het onlangs gehouden Europese Congres voor Integrale Geneeswijzen in Barcelona presenteerden artsen van het Israëlische Bnai Zion Medical Center de interimresultaten van onderzoek waaruit blijkt dat patiënten die een voetreflexbehandeling ondergaan voordat ze worden geopereerd, zich minder angstig voelen. Angst voorafgaande aan de operatie hangt samen met een slechter herstel na de operatie, dus het is erg belangrijk voor de patiënt het welzijn preoperatief te verhogen.

Het onderzoek behelst drie groepen met ieder 100 patiënten: een groep ontvangt standaardzorg en een voetreflexbehandeling, een groep ontvangt standaardzorg en een schijnvoetreflexbehandeling (sham reflexologie) en een derde groep krijgt enkel standaardzorg. Uit een analyse van de interimresultaten blijkt er een significant verschil te zijn tussen de reflexgroep ten opzichte van de schijnreflexgroep en de standaardzorggroep voor die patiënten die zich extreem angstig voelden. De complete analyse wordt medio 2020 verwacht. Een scan van de hele gepresenteerde poster treft u hier.

Hoofdonderzoeker Elad Schiff werd eind 2018 geïnterviewd door het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg. Hij vertelde in dit gesprek over de manier waarop zijn afdeling complementaire zorg aanbiedt in het ziekenhuis. Het Bnai Zion Medical Center in Haifa (Israël) is één van weinige ziekenhuizen in de wereld waar complementaire geneeskunde systematisch is geïntegreerd in de reguliere zorg. Zaken als acupunctuur, reflexologie, hypnose en geleide visualisatie zijn er kosteloos beschikbaar voor de patiënten. In 2010 startte het proces van integratie, onder leiding van dr. Elad Schiff.