Onderzoek reflexzone therapie voor patiënten met kanker

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de effecten van voetreflexmassage of reflexzone therapie op patiënten met kanker. Deze onderzoeken laten zien dat dat kankerpatiënten die regelmatig reflexzonetherapie ondergaan minder vermoeidheid ondervinden, beter slapen en meer emotionele balans ervaren (bron 1,3,6) De therapie helpt ook gevoelens van depressiviteit en angst te verminderen (bron 5-9). De laatste jaren zijn nog meer nieuwe onderzoeken gedaan waaruit de waarde van de therapie blijkt (bron 1,3,11).

Er is ook een duidelijk positieve invloed op de kwaliteit van leven, een breed begrip dat het fysieke, psychische en sociale functioneren bij een chronische ziekte omvat.

In Turks onderzoek uit 2017 werd 60 deelnemers, in behandeling voor borstkanker, gevraagd naar hun beleving van gezondheid, functioneren en bijwerkingen.1 In een uitgebreide vragenlijst kwamen vermoeidheid, misselijkheid, ademhaling, slaap, eetlust, constipatie en diarree aan bod. De deelnemers werden verdeeld in twee groepen. De ene groep ontving tijdens de chemotherapie een reflexzonebehandeling van 30 tot 40 minuten, de controlegroep alleen chemotherapie. De groep met reflexzonetherapie had in de periode van de ziekenhuisbehandelingen minder last van bijwerkingen, de scores namen af. De scores van de controlegroep namen daarentegen toe; zij kregen juist meer last van bijwerkingen. Na afloop van de ziekenhuisbehandeling hield dit effect een poosje aan. Na een paar weken trad ook herstel in bij de controlegroep en waren de verschillen verwaarloosbaar. Het positieve effect van de reflexzonebehandelingen betrof niet alleen fysieke bijwerkingen; ook emotioneel voelden de deelnemers zich beter.

Bronvermelding:

1. Özdelikara, A. The effect of reflexology on the quality of life with breast cancer patients. Complementary Therapies in Clinical Practice29 · September 2017

2. Menning S. Mulitmodel MR imaging in breastcancer – Effects of cancer and cancer treatment on brain and cognition. Dissertation VU Amsterdam 2017.

3. Tarrasch R et al. The effect of reflexology on the Pain-Insomnia-Fatigue Disturbance Cluster, breast cancer patients during adjuvant radiation therapy. Alternative and Complementary Medicine, Vol 24, No 1, jan 2018

4. Welch-McCaffrey D. Cancer, anxiety, and quality of life. Cancer Nursing 8, 1985, 151-159Cancer Nursing 8, 151–158

5. Wilkinson S et al. Reflexology for Symptom Relief in Patients With Cancer. Cancer Nursing 2008, vol 31, Issue 5, p354-360.

6. Ross CS, Hamilton J, Macrae G, et al. A pilot study to evaluate the effect of reflexology on mood and symptom rating of advanced cancer patients. Palliat Med 2002; 16: 544-545.

7. Stephenson NL, Weinrich SP, Tavakoli AS. The effects of foot reflexology on anxiety and pain in patients with breast and lung cancer. Oncol Nurs Forum 2000; 27: 67-72

8. Quattrin R, et al. Use of reflexology foot massage to reduce anxiety in hospitalized cancer patients in chemotherapy treatment: methodology and outcomes. Journal of Nursing management 14, 96-105

9.Falkensteiner M. The use of massage therapy for reducing pain, anxiety, and depression in oncological palliative care patients: a narrative review of the literature. ISRN Nurs. 2011

10. Lee SH et al. Meta-Analysis of Massage Therapy on Cancer Pain. Integrative Cancer Therapies, March 2015

11. Uysal RN et al. Effects of foot massage applied in two different methods on symptom control in colorectal cancer patients: Randomised control trial. Int J Nurs Pract 2017 Jun;23(3)