Ouderen ervaren minder onrust en pijn door massage

Massage verbetert welbehagen bij ouderenUit onderzoek blijkt dat massage een goede aanvulling is voor de zorg voor ouderen. Drie jaar lang hebben vijf ouderenzorgorganisaties in Zuid- en Midden-Nederland de effecten van complementaire zorg gemeten. De conclusie is dat massage, aromazorg, therapeutic touch en andere complementaire behandelingen een positief effect te hebben op het welbevinden van ouderen. De grootste verbetering is te zien bij ontspanning en onrust.
De doelgroepen waar deze behandelingen aan werden aangeboden, waren divers: mensen met psychogeriatrie, somatische problematiek, de ziekte van Huntington en mensen in de palliatieve fase. De voornaamste reden om deze interventies in te zetten was om mensen ontspanning te bieden. Vooral klachten als slaapproblemen, pijn, angst, verminderde vitaliteit en onrust zijn via de reguliere weg niet altijd goed te verhelpen en medewerkers voelen zich dan soms met de rug tegen de muur staan. In dat geval wordt regelmatig complementaire zorg ingezet.
Het onderzoek laat zien dat er een effect is voor alle in het onderzoek meegenomen complementaire zorg interventies en voor alle doelgroepen aan wie complementaire zorg is aangeboden.
Het effect van de cz interventies is gemeten met behulp van een rapportcijfer (kwaliteit van leven) en de score op een VAS schaal (de mate van pijn, ontspanning, klachten, onrust en angst). Daarbij werd steeds een voor- en nameting ingevuld. Ook de zorgverleners vulden 51 observatielijsten in over de ouderen. Ook hier komt een positief effect van complementaire zorg naar voren. Met name ‘stemming/humeur’ en ‘lichamelijke klachten’ verbeterden. Het meest benoemd in de observaties zijn ‘rust’ en ‘ontspanning’. Ook familieleden geven positieve feedback over de meerwaarde van complementaire zorg.
Zorgverleners en bewoners geven beiden aan dat het bij complementaire zorg niet alleen om de interventie gaat, maar ook om de aandacht en het present zijn. Deze werkhouding kan in de dagelijkse zorgverlening toegepast worden, waardoor bepaalde zorghandelingen makkelijker kunnen gaan of een dienst rustiger verloopt. Complementaire zorg kan bovendien geïntegreerd worden in de zorghandelingen, bijvoorbeeld therapeutic touch tijdens een douchebeurt of met focus en aandacht iemands haren wassen.

Het project is uitgevoerd door het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut bij Raffy Woonzorgcentrum in Breda, De Riethorst Stromenland in Raamsdonksveer, Groenhuysen in Roosendaal, Nusantara in Apeldoorn/Ugchelen en Bussum en Schakelring in Waalwijk. Binnen de vijf zorginstellingen wonen ongeveer 2.000 cliënten, die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Naast reguliere zorg krijgen de cliënten ook regelmatig aanvullende zorg en behandeling.
Het rapport is te downloaden via www.louisbolk.org

Qita biedt voetreflex, hand en hoofdmassages aan ziekenhuizen en zorginstellingen waarbij er gebruik wordt gemaakt van de chinese en westerse reflexologie, massage en acupressuur, meer over Qita diensten voor ziekenhuizen en zorginstellingen.