TNO onderzoek: 36% van het ziekteverzuim ontstaat door werkstress

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers en werknemers samen met deskundigen aan de slag moeten om de werkdruk effectiever aan te pakken. Het overgrote deel van de bedrijven heeft nog geen goede aanpak van de werkdruk. Dat terwijl werkdruk tot verzuim kan leiden. Dit stelt de Inspectie SZW naar aanleiding van een onderzoek over de aanpak van werkdruk door bedrijven.
Van 1 november 2015 tot en met 1 maart 2016 bekeek de Inspectie SZW bij 81 organisaties in Nederland of zij inzicht hadden in de oorzaken van werkdruk binnen hun organisatie en of zij voldoende maatregelen troffen om te hoge werkdruk te voorkomen. Werkdruk is te hoog wanneer de eisen die het werk stelt aan een werknemer niet in balans zijn met de belastbaarheid van een werknemer. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer lange tijd het werk echt niet afkrijgt, of de gewenste kwaliteit echt niet kan leveren, én wanneer hij of zij hier zelf niets aan kan veranderen.

Een hoge werkdruk kan hoge kosten met zich meebrengen, maar ook grote gevolgen hebben voor de werknemer én de werkgever. Te hoge werkdruk kan leiden tot klachten en verzuim, maar ook tot minder productie of ontevreden klanten. TNO berekende dat 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, vooral door werkdruk. Dat zijn 7.555.000 werkdagen of bijna 21.000 fte en kost werkgevers jaarlijks 1,8 miljard euro. Mogelijke gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting zijn psychische klachten, overspannenheid en burn-out, maar bijvoorbeeld ook vermoeidheid, concentratieproblemen, hartklachten of klachten van het bewegingsapparaat.